I södra Sverige har grundvattnet i de små magasinen börjat sjunka.

I södra Sverige har grundvattnet i de små magasinen börjat sjunka. Foto: Adobestock

Extrem torka: grundvattennivåerna lägre i år

"Man kan tappa upp vatten i dunkar i förebyggande syfte"

SVERIGE.

Förra året drabbades stora delar av Sverige av en extrem torka vilket bland annat skapade problem för personer med egna brunnar. I år är utgångsläget värre och konsekvenserna kan bli att både den enskilda och kommunala vattenförsörjningen drabbas.

Av
Julia Rigaud

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har utfärdat risk för vattenbrist i stora delar av Götaland och Svealand. De rapporterar att grundvattnet redan är under eller mycket under de normala nivåerna för årstiden.

I södra Sverige har grundvattnet i de små magasinen börjat sjunka och personer med egna brunnar bör vara extra vaksamma. Johan Carlström från SGU rekommenderar att man följer utvecklingen noga.

En person behöver 3-5 liter vatten per dygn.

– Vi bedömer att läget kan bli ansträngt under sommaren på vissa platser i landet. I år har nivåerna sjunkit långsammare under våren än vad de gjorde 2018, men de är ändå generellt sett lägre nu än vad de var i maj förra året, både i stora och små magasin.

De låga nivåerna innebär att sommaren kan bli mycket ansträngd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar att man alltid har vatten lagrat hemma.

– En person behöver 3-5 liter vatten per dygn. Man kan tappa upp vatten i dunkar och petflaskor i förebyggande syfte ifall det skulle bli en kris. Om man förvarar vatten mörkt och svalt så kan det hålla sig väldigt länge. Om man inte har tillgång till rent vatten så kan man koka det för att ta död på bakterier och virus, säger Marcus Årskog, MSB.

Vårens höga temperaturer har även en stor påverkan på grundvattnet då växtsäsongen vaknar tidigare. Växterna suger upp mycket regn vilket försvårar förutsättningarna att återställa vattennivån.

– Om det fortsätter att bli varmare på grund av klimatförändringar så kan vegitationsperioden bli längre, det vill säga att växterna är vakna under en längre tid av året. Det skulle vara en negativ faktor för grundvattenbildningen, säger Johan Carlström, SGU.

Brunnsägare kan registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Med en registrerad brunn får man ett bättre skydd och bidrar till bättre kunskap om tillgång och kvalité på grundvattnet i Sverige.

Publicerad 27 May 2019 00:00