Stefan Lundgren är riksrevisor och ser allvarligt på de föråldrade IT-systemen på svenska myndigheter.

Stefan Lundgren är riksrevisor och ser allvarligt på de föråldrade IT-systemen på svenska myndigheter. Foto: Riksrevisionen/Adobe Stock

Regeringen kritiseras för myndigheternas föråldrade it-system

Samtidigt är målet att bli bäst i världen på digitaliseringens möjligheter

SVERIGE.

Många av Sveriges myndigheter har it-system som har passerat bäste före-datumet för länge sedan. Det visar en ny granskning av Riksrevisionen. Regeringen och de ansvariga departementen har för dåliga kunskaper och insyn för att göra något åt saken.

– Vår bedömning är att regeringen borde ha gjort mer för att informera sig om riskerna på området och för att åtgärda situationen, säger riksrevisor Stefan Lundgren, i ett pressutskick.

Varken myndigheterna själva eller regeringen arbetar effektivt för att komma till rätta med problemen det innebär. När 49 statliga myndigheter granskades hade 31 stora svårigheter med it-system som blivit omoderna.

– Vår övergripande slutsats är att ett flertal myndigheter inte har gjort tillräckligt för att hantera problem kopplade till föråldrade it-system, säger Stefan Lundgren.

Läget är allvarligt enligt rapportförfattarna. Många statliga myndigheter har så gamla it-system att de är verksamhetskritiska. Det orsakar problem kring informationssäkerhet. Dessutom finns risken med ineffektivitet när resurser läggs på att upprätthålla systemen.

De föråldrade it-systemen gör också att myndigheterna inte utvecklar nya tjänster och stannar av digitaliseringsprocessen enligt rapporten. Samtidigt har riksdagen som mål att bli bäst i Sverige på att omfamna digitaliseringens möjligheter.

Riksrevisions uppmaning

  • Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ta fram ett stöd som underlättar för myndigheterna att arbeta effektivt med problem kring föråldrade it-system och fortsatt digitalisering.
  • Regeringen bör även ge lämplig aktör i uppdrag att följa och utvärdera området, för att säkerställa att det löpande samlas in kunskap om myndigheternas förutsättningar och situation.
  • Myndigheterna rekommenderas bland annat att ta fram och använda de verktyg som behövs för att bedöma hur it-stödet ska bidra till kärnverksamhetens måluppfyllelse samt att löpande utvärdera hur detta fungerar.

Publicerad 16 October 2019 00:00