Foto: steevy84/Adobestock

Finns på film: ”Detta är ett positivt exempel”

VÄXJÖ.

Pernilla Holgersson, koordinator för nationella beställargruppen för konstgräsplaner, är den som tagit initiativ till att dokumentera Växjös arbete på film.– Det strategiska arbetet som man har gjort i Växjö är det intressanta, just hur de har arbetat med människor i detta. Man har fått med sig både driftspersonal och klubbarna och det var det vi ville dokumentera.

Av
Sarah Bernshed

VÄXJÖ. Pernilla Holgersson, koordinator för nationella beställargruppen för konstgräsplaner, är den som tagit initiativ till att dokumentera Växjös arbete på film.

– Det strategiska arbetet som man har gjort i Växjö är det intressanta, just hur de har arbetat med människor i detta. Man har fått med sig både driftspersonal och klubbarna och det var det vi ville dokumentera.

Växjös arbete för att förbättra miljön kring konstgräsplanerna är ett positivt exempel, enligt Pernilla Holgersson. Nu hoppas hon att fler kommuner ska följa efter.

– Tanken är att vi ska sprida vårt arbete och den här gången tyckte jag att film var ett bra sätt att göra det på. Förhoppningen är givetvis att fler ska bli inspirerade och följa efter.

– Växjö tog ju Naturvårdsverkets vägledning och gjorde en strategi och satte mål för detta omgående. Och i Växjö har man verkligen lyckats med samverkan i föreningarna. Sport och miljö är tyvärr ganska bortglömt när man jobbar med styrning, därför är detta ett positivt exempel, säger Pernilla Holgersson.

Filmen, som är cirka två och en halv minut lång, ska finnas tillgänglig på bland annat beställargruppens hemsida och i sociala medier.

Fakta

Beställagruppens huvudman är Sveriges kultur- och fritidschefsförening (SFK). Medlemmarna består av personer inom kommunernas fritids- och miljöförvaltningar, fastighetsbolag, sportanläggningar, fotbollsförbund, föreningar med flera. Beställargruppen finansieras av Naturvårdsverket.

Beställargruppen ska medverka till att höja kvaliteten i offentlig upphandling genom att gemensamt bygga upp kunskap och samverka kring krav och metoder vid upphandling och inköp.

Källa: Naturvårdsverket

Publicerad 13 March 2019 10:57