Domprosten i Växjö pastorat, Christopher Meakin, tror att det finns risker med att utse någon till en profet, som med Greta Thunberg.

Domprosten i Växjö pastorat, Christopher Meakin, tror att det finns risker med att utse någon till en profet, som med Greta Thunberg. Foto: MLI Foto

Domprosten vill inte likna Greta Thunberg vid en profet: ”En tung börda att bära”

VÄXJÖ.

Den 16-åriga miljöaktivisten Greta Thunberg har liknats vid en profet av anställda inom kyrkan i Sverige.– Hon kan ha en profetisk funktion, men man lägger en tung börda på hennes axlar med en så upphöjd position. Jag skulle inte vilja bli utnämnd till profet, säger Christopher Meakin, domprost i Växjö pastorat.

Av
Hans Nilsson

Greta Thunberg har tagit hela världen med storm med sina sittstrejker och sin kamp för klimatet.

På kort tid har hon blivit den kanske mest hyllade och kända svensken i världen. Hon pryder nu till och med förstasidan på den ansedda amerikanske tidskriften Time Magazine.

Nu liknas hon dessutom vid en profet. I en debattartikel i Kyrkans Tidning nyligen skriver diakonen Anna Ardin i Equmeniakyrkan i Stockholm och Joakim Kroksson, miljödiplomerare i Svenska kyrkan, att Greta Thunberg är en profet med uppdrag från Gud.

Men hur ser man inom Svenska kyrkan på att Greta Thunberg utnämns till profet?

– Det finns inte någon officiell hållning till Greta Thunberg i Svenska kyrkan, men jag tycker att hon gör ett viktigt arbete för att uppmärksamma världen på klimatkrisen och att vi ska kämpa för vår jord, säger Christopher Meakin, domprost i Växjö pastorat.

– Hon gör en god sak som vi tror att Gud vill att vi ska uppmärksammas på och på det viset kan man säga att hon har en profetisk funktion. Men vi kan alla utföra handlingar som har en profetisk funktion, lägger han till.

Christopher Meakin värjer sig mot begreppet profet i det här fallet.

– Greta Thunberg är inte en profet i gammaltestamentlig mening, jag tror inte att hon är direkt utsänd av Gud. Det går inte använda ordet profet med den betydelsen och bokstavligt, det ska i så fall ses symboliskt med tanke på hennes gärning och i någon form av överförd mening, anser han.

Christopher Meakin menar att det finns vissa risker med att utse någon till profet.

– Det är inte lätt för en 16-åring att bli liknad vid en profet, man lägger stora förväntningar och en stor börda på hennes axlar, säger han och fortsätter:

– Risken med att tillskriva henne den här betydelsen är också att det lätt kan övertolkas och att det kan få motsatt effekt. Det kan provocera att man ger henne den upphöjda positionen som profet och slå tillbaka på hennes kamp för miljön.

Publicerad 28 May 2019 00:00