Växjö är en av nio kommuner i Sverige som får pengar för att snabbare kunna göra en klimatomställning.

Växjö är en av nio kommuner i Sverige som får pengar för att snabbare kunna göra en klimatomställning. Foto: Hans Nilsson

Växjö ska bli klimatneutralt till 2030

VÄXJÖ.

År 2030 ska Växjö vara en klimatneutral stad - ett nytt projekt som startar i höst med en budget på sju miljoner kronor blir ett steg för att skynda på klimatomställningen.

Av
Hans Nilsson

Växjö är en av nio kommuner i Sverige som får pengar för att snabbare kunna göra en klimatomställning.

Projektet som gör det möjligt ingår i något som heter Viable Cities. Det styrs av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Det startar i september 2019 och pågår i två år.

Alla kommuner som omfattas av Viable Cities ska ta fram handlingsplaner för klimatomställningen. Man ska också bygga innovationsteam för att skynda på omställningen till den klimatneutrala staden år 2030.

Växjö kommun vill i detta projekt samverka med olika aktörer i samhället. Målet är att utveckla arbetet för omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan.

Det här projektet ska fördjupa sig i byggnation och transport. Växjö kommun kommer att ha ett nära samarbete med Linnéuniversitet och budgeten är på runt sju miljoner kronor.

De kommuner som ingår i Viable Cities förutom Växjö är: Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Viable Cities är inriktat på innovation för smarta och hållbara städer, och det är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Syftet är att skapa förutsättningar för Sverige att ta en ledande roll i att bidra till systemförändringar för att lösa globala samhällsutmaningar.

Publicerad 07 August 2019 00:00