Anmälningarna om vanvård av katter och hundar till länsstyrelsen har ökat rejält de senaste åren. Det är oftast sällskapdjur som hundar och katter som drabbas.

Anmälningarna om vanvård av katter och hundar till länsstyrelsen har ökat rejält de senaste åren. Det är oftast sällskapdjur som hundar och katter som drabbas. "Det gör ont att se djuren som far illa", säger Stina Frank, djurskyddshandläggare. Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Vanvårdade djur allt vanligare: "Det gör ont att se"

Ökning med tusen anmälningar på ett år

VÄXJÖ.

Anmälningarna om vanvård av katter och hundar har ökat rejält de senaste åren. På länsstyrelsen i Växjö har djurskyddshandläggarna fullt upp med att göra kontroller i hela Kronoberg - ofta möts de av misär. "Det gör ont att se djuren som far illa", säger Stina Frank, djurskyddshandläggare.

Av
Hans Nilsson

I Kronobergs län anmäldes 322 fall av vanvård av djur 2017 till länsstyrelsen. Förra året hade det ökat till 376 anmälningar.

I hela landet har antalet anmälningar om djur som far illa ökat de senaste åren. Under 2018 anmäldes totalt drygt 14 500 fall av misstänkt vanvård av djur, vilket ska jämföras med runt 13 600 anmälningar under 2017, enligt en sammanställning som SVT Nyheter har gjort.

Fallen av vanvårdade djur tycks bara fortsätta att komma in till länsstyrelsen i Växjö i år. En ny djurskyddslag, lex Maja, som trädde i kraft i våras kan förklara en del av den eventuella ökningen i år. Den innebär att vård- och omsorgspersonal kan anmäla om de misstänker att djur vanvårdas.

– Fram till och med den 7 augusti hade vi 237 anmälningar, det ser ut att bli en ökning i år också. Folk är mer medvetna om att de kan anmäla när djur far illa. Kanske har det att göra med att djurskyddsfrågor har uppmärksammats mer de senaste åren, bland annat genom aktioner av djurrättsaktivister, säger Stina Frank, djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen i Växjö.

De flesta anmälningarna rör sällskapsdjur som far illa och där det brister i skötseln från ägaren.

– Det handlar mest om hundar och katter som blir vanvårdade, nästan alla som anmäler är anonyma. Det är mest grannar, bekanta och släktingar som anmäler vanvård av hundar och katter. Det blir inte samma insyn i ett lantbruk, där är det oftast veterinären på slakteriet som anmäler vanvård av djur.

Som djurskyddshandläggare åker Stina Frank på fem till tio ärenden per dag i hela Kronobergs län. Hon möts av hemska bilder ibland när hon är ute på inspektioner hos anmälda djurägare.

– Det är tufft när man ser att djur har det svårt och är undernärda eller när man ser att det är avföring på golvet till exempel. I stunden måste jag vara proffsig, men efteråt kommer tankarna. De här djurägarna lever ofta i en misär och har det svårt ekonomiskt och det avspeglar sig på deras djur.

Det är inte heller riskfritt att vara djurskyddshandläggare. Ibland kommer Stina Frank hem till farliga personer, i vissa fall handlar det om kriminella.

– Vi har polisen med oss när vi vet att det kan bli farligt. En del djurägare blir ledsna, arga och hotfulla och kan bli våldsamma om vi ska titta på deras djur och kanske omhänderta djuren. Vi går regelbundet kurser i självförsvar och vi har en larmtelefon med oss som är kopplad till polisen.

– Jag har varit med om hotfulla situationer och att djurägare har kastat saker på mig. En gång fick jag en fodersäck i huvudet och när jag skulle kontrollera en hund tappade ägaren den och då bet hunden mig i armen, säger Stina Frank.

Publicerad 19 August 2019 00:00