Oliver Rosengren (M) är ordförande i Nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun. Han är positiv till att hans parti nu stramar upp sin migrationspolitik rejält.

Oliver Rosengren (M) är ordförande i Nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun. Han är positiv till att hans parti nu stramar upp sin migrationspolitik rejält. "Jag ställer mig bakom det här. Migrations- och integrationspolitiken har misslyckats, säger han. Foto: Hans Nilsson

"Migrations- och integrationspolitiken har misslyckats"

VÄXJÖ.

Moderaternas nya tuffa förslag om kraftigt minskad asylinvandring och fokus på återvändande välkomnas av Oliver Rosengren (M) i Växjö. – Migrations- och integrationspolitiken har misslyckats i Sverige. Vi moderater anpassar oss till verkligheten och det har vi visat med Växjölöftet, säger han.

Av
Hans Nilsson

Moderaterna har meddelat att man nu vill skärpa migrationspolitiken och ha en rejäl minskning av invandringen i Sverige.

Det handlar om en minskning med 70 procent, det skulle betyda att Sverige är nere på dansk nivå och att man i så fall skulle ta emot maximalt 5 000-8 000 personer per år.

Dessutom vill Moderaterna satsa kraftigt på inre kontroller och återvändande. Partiet vill ha hårdare krav på alla områden som rör migrationspolitiken.

Oliver Rosengren i Moderaterna i Växjö är ordförande i Nämnden för arbete och välfärd. Där ansvarar han för frågor som rör Moderaternas nya förslag, som exempelvis försörjningsstöd, vuxenutbildning och Sfi, flyktingmottagande och ensamkommande flyktingungdomar och arbetsmarknad.

Han är positiv till att hans parti nu stramar upp sin migrationspolitik rejält.

– Jag ställer mig bakom det här. Nu är vi ett läge där människor står utanför samhället, där bidragsberoendet tilltar och där många är i långvarig arbetslöshet, och i utanförskapsområdena ökar den grövre kriminaliteten med skjutningar och explosioner, säger Oliver Rosengren.

– Vi har även personer som har fått avslag på sin asylansökan och som är kvar här som papperslösa. Det är denna verklighet som råder. Då är det viktigt att anpassa migrationspolitiken efter den verkligheten, och att minska asylmottagningen och se till att de som fått avslag återvänder för att få en mer fungerande integration.

Hur den här hårdare migrationspolitiken i praktiken skulle påverka Växjö kommun tycker Oliver Rosengren att det är svårt att uttala sig om. Men Växjö har en försämrad ekonomi med ett underskott på över 100 miljoner kronor i år. Han menar att det finns en koppling till flyktingmottagandet.

– Jag vill inte peka ut en grupp och det här beror på flera saker, som till exempel att skatteintäkterna har minskat i och med avmattningen i ekonomin generellt. Men det har också att göra med att det blir ökade kostnader med nyanlända som behöver vuxenutbildning och Sfi och bidrag, säger Oliver Rosengren.

Oliver Rosengren påpekar att Moderaterna redan driver en lokal arbetslinje i form av Växjölöftet där kommunen har ett stramt bidragssystem med tydliga krav på motprestation för att människor ska komma närmre egen försörjning.

Han, Lars Rådén från Solna och Torbjörn Tegnhammar i Moderaterna i Malmö skrev dessutom ett gemensamt debattinlägg i vintras med förslag om återvändande och mindre invandringskostnader.

Nu när Moderaterna steg för steg skärper sin migrationspolitik menar en del kritiker att man genomför SD-politik och att man ger Sverigedemokraterna rätt.

– Jag är lite trött på det där med Sverigedemokraterna. Vi moderater är pragmatiker, vi anpassar politiken efter verkligheten inte efter Sverigedemokraterna, säger Oliver Rosengren.

Moderaternas hårdare krav på migrationspolitiken

Kraftigt minskad asylinvandring

Stramare regelverk för uppehållstillstånd

Stramare regelverk för familjeåterförening

Stramare regelverk för försörjningskrav

Stramare regelverk för medborgarskapet. Ska kunna återkallas.

Partiet vill också minska anhöriginvandringen – samt ställa hårdare krav på medborgarskap.

Inga nya skyddsgrunder

Kraftigt förstärkt återvändande.

Höjda krav för att kunna på ta del av välfärden

Publicerad 08 September 2019 00:00