Nu är det sträckan från Kala höjden till Infanterigatan på Söder i Växjö som byggs om till snabbcykelväg.

Nu är det sträckan från Kala höjden till Infanterigatan på Söder i Växjö som byggs om till snabbcykelväg. Foto: Hans Nilsson

Snabbyckelvägen på Söderleden byggs

Av
Hans Nilsson

I höst fortsätter man att bygga snabbcykelvägen längs Söderleden i Växjö. I veckan inleddes arbetet med den tredje etappen och det kommer sedan att pågå hösten och vintern 2019.

Sedan tidigare finns det snabbcykelväg från Vallviksvägen till Kala höjden. Nu är det sträckan från Kala höjden till Infanterigatan som byggs om till snabbcykelväg.

Snabbcykelvägen byggs för att det ska vara snabbt, säkert och bekvämt att cykla mellan kommunens södra och västra delar.

Snabbcykelvägen är utformad för att maximera framkomligheten och ge cyklister möjlighet att hålla en högre medelhastighet än vad vanliga cykelvägar tillåter. Med större bredd har snabbcykelleden separerade filer för cyklister och gående. Cyklister har också en fil i varje riktning.

Under byggtiden kan man köra i båda riktningarna på Söderleden, men med något begränsad framkomlighet. Cyklister leds om via Sigurdsgatan – Kaptensgatan och omvänt under byggtiden. Arbetet görs i samband med att Växjö Energi lägger nya fjärrvärmeledningar.

Publicerad 08 September 2019 00:00