Civilminister Ardalan Shekarabi (S) besökte Grönkullaskolan i Alvesta nyligen, det väckte tankar hos honom. På Facebook skriver han att Sverige inte kan ha en stor invandring under överskådlig tid.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) besökte Grönkullaskolan i Alvesta nyligen, det väckte tankar hos honom. På Facebook skriver han att Sverige inte kan ha en stor invandring under överskådlig tid. "Vi behöver hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer", slår han fast. Foto: Privat

Ministern efter besök på Grönkullaskolan: "Vi kan inte ha en stor invandring"

VÄXJÖ.

Den socialdemokratiska civilministern Ardalan Shekarabis besök på Grönkullaskolan i Alvesta nyligen väckte tankar hos honom.– Segregationen har nått svensk glesbygd. Den är ett allvarligt hot mot välfärdslandet Sverige. Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid, skriver han på Facebook.

Av
Hans Nilsson

Socialdemokraten Aradala Shekarabi var nyligen i Växjö för att presentera regeringens budget. Efter att ha träffat Växjös kommunledning åkte han till Alvesta och besökte Grönkullaskolan.

Besöket på den skolan väckte många tankar som följde med honom på planet från Växjö. Han konstaterar på Facebook att 75 procent av eleverna på Grönkullaskolan har annat modersmål än svenska.

Sedan skriver han att det finns en annan skola på andra sidan Alvesta där över 90 procent av barnen har svenska som modersmål.

– Den extrema skol- och bostadssegregationen har alltså även nått glesbygdskommuner som Alvesta, något som jag tänkt på i samband med många kommunbesök utanför storstäderna under de senaste åren, skriver Ardalan Shekarabi.

Civilministern tycker att den stora segregationen är ett allvarligt hot mot sammanhållningen, jämlikheten och tilliten i vårt land.

Han anser att växande klyftor, stor invandring och skev fördelning av mottagandet mellan kommuner, avreglering och marknadsanpassning av skol-, välfärds- och bostadspolitiken och framväxten av segregerande religiösa friskolor har skapat ett allvarligt läge i Sverige.

Civilministern tycker att det är ett hot mot allt det som vi förknippar med välfärdslandet Sverige och frågar sig hur man ska göra för att bryta segregationen och skapa ett jämlikt samhälle som håller ihop.

Av besöket på Grönkullaskolan i Alvesta drar drar han bland annat slutsatsen att vi i Sverige måste inse att vi inte kan ha en stor invandring under överskådlig tid.

– Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer, slår han fast.

Ardalan Shekarabi pekar även på att rättigheter ska kombineras med skyldigheter och att man har en plikt att göra sig anställningsbar.

Han anser att segregerande religiösa friskolor genast måste förbjudas och att samhället måste ta krafttag mot religiös extremism, begränsa religiösa extremisters handlingsfrihet och att hedersförtryck måste mötas med statens nolltolerans.

Publicerad 30 September 2019 08:45