Växjö kommun satsar drygt 10, 6 miljoner kronor under 2020 för att höja skolresultatet hos utrikes födda och för att få fler kvinnor i utanförskap att komma i arbete eller studier.

Växjö kommun satsar drygt 10, 6 miljoner kronor under 2020 för att höja skolresultatet hos utrikes födda och för att få fler kvinnor i utanförskap att komma i arbete eller studier. Foto: Hans Nilsson

Kommunen satsar 10, 6 miljoner för att motverka segregation

VÄXJÖ.

Kommunen satsar drygt 10, 6 miljoner kronor under 2020 för att höja skolresultatet hos utrikes födda och för att få fler kvinnor i utanförskap att komma i arbete eller studier.

Av
Hans Nilsson

Sedan förra året får Växjö kommun 10 661 000 kronor varje år, från 2018 till 2020, från Tillväxtverket för att motverka segregation.

Växjö är en av 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar som får ta del av satsningen.

Pengarna ska fördelas lika mellan utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd och kommunstyrelsen. Varje nämnd får därmed 3 553 666 kronor att använda för sitt långsiktiga arbete mot segregationen i kommunen.

Pengarna ska gå till insatser som stärker arbetet för målgrupperna: kvinnor i utanförskap och barn och unga.

– Med denna satsning kan vi fortsätta vårt arbete för att minska segregationen i Växjö kommun samt göra vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i hela kommunen ännu bättre. Vi får också möjlighet att ytterligare komplettera polisens arbete för att öka tryggheten i samhället och arbeta brottsförebyggande, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad 13 October 2019 00:00