Förra året startades elva nya företag i Alvesta kommun som hade fått rådgivning och hjälp av Markus Yngvesson och Nyföretagarcentrum. Han delade nyligen ut en symbolisk ”check” på 533 000 kronor till kommunstyrelsen ordförande Per Ribacke (S), och kommunchefen Camilla Holmquist i Alvesta kommun för det jobb man gjort under 2018.

Förra året startades elva nya företag i Alvesta kommun som hade fått rådgivning och hjälp av Markus Yngvesson och Nyföretagarcentrum. Han delade nyligen ut en symbolisk ”check” på 533 000 kronor till kommunstyrelsen ordförande Per Ribacke (S), och kommunchefen Camilla Holmquist i Alvesta kommun för det jobb man gjort under 2018. Foto: Privat

Alvesta kommun fick symbolisk check på 533 000

ALVESTA.

Elva nya företag startades i Alvesta kommun 2018 via rådgivning på Nyföretagarcentrum. Nu har man delat ut en symbolisk check på 533 000 kronor till kommunen för att visa på de ökade intäkter detta ger. – Deras arbete är värdefullt för kommunen, säger Per Ribacke(S), kommunalråd i Alvesta.

Av
Hans Nilsson

Markus Yngvesson är rådgivare och verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum. Det är en ideell stiftelse som finansieras av kommunen och det lokala näringslivet i Växjö, Alvesta och Uppvidinge.

Nyligen uppmärksammade han att det under förra året startade elva nya företag i Alvesta kommun som hade fått rådgivning och hjälp av honom och Nyföretagarcentrum.

Han delade ut en symbolisk ”check” på 533 000 kronor till kommunstyrelsen ordförande Per Ribacke (S), och kommunchefen Camilla Holmquist i Alvesta kommun för det jobb man gjort under 2018.

– Vi har en bra relation med Alvesta kommun och vi ville dela ut den här checken som ett tecken på det, säger Markus Yngvesson.

– Jag ser positivt på det arbete Nyföretagarcentrum gör, vi är jätteglada för att de jobbar med det här. Det är ju positivt för kommunen om det startas nya företag som överlever, säger Per Ribacke.

De elva nya företagen innebär 30 nya jobb i Alvesta kommun de kommande tre åren, enligt Markus Yngvesson. Det innebär en ökad intäkt till kommunen på 533 000 kronor per år, eller 1,6 miljoner de kommande tre åren, lägger han till.

Men hur kan man veta det?

– De här siffrorna bygger på statistik och sammanställningar som Industriellt utvecklingscentrum gör av nyföretagande vart tredje år, förklarar Markus Yngvesson.

I Alvesta hade Nyföretagarcentrum totalt 24 personer på 42 rådgivningar under 2018. Hälften män och hälften kvinnor. Var tredje besökare var född utomlands.

Nyföretagarcentrum nådde därmed drygt 20 procent av de totalt 53 nya företag som startades i Alvesta kommun förra året,

– Det är helt okej med tanke på att vi bara är i Alvesta en halv dag i veckan. Dessutom inkluderar de 53 företagen avknoppningar från existerande företag och även företag som startas av tidigare företagare. Så varje nystart är inte per automatik en person som är ny som företagare, påpekar Markus Yngvesson.

Siffran på 2,63 nya företag per 1000 invånare under 2018 är lite under snittet i Sverige. Men Markus Yngvesson anser att Alvesta har en stor potential och att man borde kunna ligga bättre till i statistiken.

– Alvesta borde vara större som ort och ha fler invånare och fler företag med tanke på att läget är otroligt bra med järnvägen och med väg 25 och väg 27. Dessutom har Alvesta mycket plats för bostäder och företag till skillnad från Växjö med alla sjöar, säger han.

Publicerad 20 October 2019 00:00