Macken har stora likviditetsproblem. Minskade bidrag med 300 000 för några år sedan är ett av skälen till det, menar Bronson Månsson på Macken.

Macken har stora likviditetsproblem. Minskade bidrag med 300 000 för några år sedan är ett av skälen till det, menar Bronson Månsson på Macken. "Vi börjar vi se följderna av det, sedan har vi satsat stora pengar på att starta två restauranger, Storgatan 12 och MäM, för att få fler i arbetsträning", säger han. Foto: Hans Nilsson

Macken går på knäna: "Vi skulle behöva 300 000 kronor mer i bidrag"

VÄXJÖ.

Det kooperativa företaget Macken i Växjö, som låter människor arbetsträna och komma tillbaka till arbetslivet, går på knäna just nu.– Det är jättetufft, vi har stora likviditetsproblem. Vi skulle behöva 300 000 kronor mer i bidrag till nästa år, säger Bronson Månsson på Macken.

Av
Hans Nilsson

Macken i Växjö startades 2004 som ett socialt och kooperativt företag och hade i många år runt 1 miljon kronor i kommunalt stöd för hela verksamheten.

En sänkning av kommunens bidrag ned till 300 000 kronor för tre år sedan får nu sin konsekvens i form av likviditetsproblem, menar Bronson Månsson, verksamhetsledare på Macken.

Tanken är att Macken ska ge utbrända människor en sysselsättning som ger dem chansen att bygga upp sitt självförtroende igen för att kunna få jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

Totalt är just nu knappt 30 personer sysselsatta i Macken. Bland annat på restaurangen Mer än Mat, MäM, vid Italienska palatset, där man även har ett snickeri och keramik, och på företagscentret på Hjalmar Petris väg där invandrare får hjälp med att starta företag.

På Östrabo Ekobacke driver Macken dessutom en stor ekologisk stadsodling av grönsaker som säljs på plats och levereras till restauranger som PM och Kafé de luxe inne i stan och MäM.

Östrabo Ekobacke är hjärtat i Macken idag. Dels för att man levererar grönsaker till MäM, och dels för att man fångar upp Mackens grundtanke om att ge personer som varit utbrända och som stått långt från arbetsmarknaden en ny chans.

– Det är många som arbetstränat på Ekobacken och som sedan gått vidare och fått fast jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Så sent som i förra veckan var det en kvinna som varit på arbetsträning på Ekobacken och som nu fått jobb i en butik, berättar Bronson Månsson.

– När de söker vanliga jobb kan de ju visa upp att de har varit i sysselsättning istället för att gå hemma. Det är en stor ekonomisk vinst för kommunen och för de här personerna själva att de sedan får komma ut i arbete, de går ju från bidrag till egen försörjning.

Men Macken har hamnat i en knepig situation ekonomiskt. Man har fått problem med likviditeten, vilket är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga.

– Vi klarar situationen, men det ser jättetufft ut. Verksamheten är beroende av bidrag och om vi inte får det vi behöver måste vi minska arbetsstyrkan på Östrabo Ekobacke och skära ned rejält på odlingsytan i backen, klargör Bronson Månsson.

– I ett och ett halvt år har Macken försökt klara sig genom att sälja grönsaker från stadsodlingen och få in pengar, men Macken måste ha en stabilare situation där verksamheten kan stå på egna ben. Vi skulle behöva 300 000 kronor till i bidrag för att klara verksamheten på Ekobacken nästa år och ge människor möjlighet till arbetsträning.

Det är inte bara minskningen i bidrag för tre år sedan som har gjort att Macken har hamnat i den här situationen, menar Bronson Månsson.

– Vi börjar vi se följderna av det nu, men sedan har vi dessutom satsat stora pengar på att starta två restauranger för att få fler i arbetsträning. I somras på Storgatan 12 och i december 2018 på MäM. Det kostar en halv miljon att dra igång en restaurang.

– Vi hade lite otur också med strul med försenade leveranser av utrustning, en komplicerad elinstallation och personal som fick annat jobb. Det blev ett halvårs försening, säger Bronson Månsson.

Publicerad 20 October 2019 00:00