Musikkedjan 4 Sound har gått i konkurs och butiken på Kungsgatan 1 i Växjö berörs. Under några dagar nyligen var det utförsäljning i Växjö.

Musikkedjan 4 Sound har gått i konkurs och butiken på Kungsgatan 1 i Växjö berörs. Under några dagar nyligen var det utförsäljning i Växjö. Foto: Hans Nilsson

Växjö city nu utan musikaffär: "Bekräftelse på förändrad stadskärna"

VÄXJÖ.

4 Sound - som var den enda kvarvarande musikaffären med instrument i centrala Växjö - har nu bommat igen efter att hela musikkedjan satts i konkurs. – Det här är ännu en bekräftelse på att det är en strukturomvandling på väg inom handeln i city, säger Nils-Petter Nilsson, vd på Växjö City.

Av
Hans Nilsson

Under några dagar nyligen var det total utförsäljning i musikinstrumentaffären 4 Sound på Kungsgatan 1 i Växjö och köerna gick ett par hundra meter ut på trottoaren.

Orsaken är att företaget Music Retail Holding som äger 4 Sound har ansökt om konkurs. Man omsatte 317 miljoner kronor under 2018 och redovisade en förlust på 19,7 miljoner kronor. .

4 Sound har plågats av prispressen på marknaden som ett resultat att vi handlar alltmer prispressade varor på nätet. Bolaget har genomgått ett stålbad och styrt om mer mot mer näthandel, men det har inte hjälpt.

– Vi har haft det jättetufft där e-handel har varit väldigt dominant inom musikindustrin under ganska många år nu. Det har varit ett hårt marknadsklimat, säger Patrik Johansson, operativ chef på Music Retail, till Göteborg Direkt.

4 Sound är en av Sveriges största butikskedjor för musikinstrument, och musikskolorna har varit en av de största kunderna. Butiken i Växjö med fyra anställda är en av de 18 butiker som berörs, totalt handlar det om 150 anställda i Sverige.

En ny rapport visar att det pågår en strukturomvandling i stadskärnorna där försäljningen av sällanköpsvaror minskar. Däremot ökar dagligvaror, restaurang- och hotellnäring och upplevelsebaserad konsumtion.

Nils-Petter Nilsson, vd och centrumledare på Växjö City, pekar på att det här är ett mönster som går igen även i Växjö, och att 4 Sounds konkurs följer det mönstret.

– Det ställs andra krav på stadskärnorna. Man går från handelsområden till mötesplatser i city. Kunden efterfrågar upplevelser, det blir viktigare än själva produkten i butiken, säger Nils-Petter Nilsson och fortsätter:

– Det behövs attraktiva rum och mötesplatser i city som inbjuder till möten, platser där det är trevligt att träffas. Sedan måste vi och andra städer jobba mycket mer med att skapa kluster med inbjudande mötesplatser ihop med handeln i stadskärnorna och tänka lite nytt.

Hoppet är kanske inte helt ute för 4 Sound i Växjö. På sajten Breakit berättar konkursförvaltaren Mikael Kubu att det finns flera intressenter som vill köpa delar av 4 Sounds konkursbo.

Han anser att det finns en marknad för musikinstrument och det här är ett starkt varumärke och kundgrupp, men han tror inte att en köpare kommer att kliva in och rädda hela verksamheten. Det kan istället handla om att vissa butiker tas över av lokalt, eller att bolagets tillgångar köps upp.

Mer samverkan behövs för levande stadskärna

Fastighetsägarna och HUI Research presenterade nyligen rapporten Cityindex som beskriver utvecklingen i Sveriges stadskärnor 2018.

I Växjö city minskade den totala omsättningen 2018 med 1,1 procent jämfört med 2017.

Det är främst sällanköpsvaror och dagligvaror som minskar. Däremot ökar omsättningen för restauranger, hotell och kommersiell handel (frisörer, gym med mera)

Rapporten visar att det i Sverige pågår en strukturomvandling i stadskärnorna.

Försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion.

Detaljhandeln är inte längre den givna dragningskraften till stadskärnan. Beklädnadshandeln är den bransch som har det tuffast i konkurrensen från e-handel, upplevelsekonsumtion och ett konsumentbeteende med ökat fokus kring hållbarhet.

Fastighetsägarna skriver i rapporten att Sveriges kommuner behöver bli bättre på att våga släppa in näringslivsaktörer i stadsrummet och öppna upp för ännu närmare samverkan och för att utveckla levande stadskärnor.

Publicerad 26 October 2019 00:00