Aida Baxholm, till vänster, på Institutet för lokal och regional demokrati (ID) lyssnade på Clara Gustavsson på kultur- och fritidsförvaltningen när hon redogjorde för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken i Växjö kommun.

Aida Baxholm, till vänster, på Institutet för lokal och regional demokrati (ID) lyssnade på Clara Gustavsson på kultur- och fritidsförvaltningen när hon redogjorde för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken i Växjö kommun. Foto: Hans Nilsson

Många ungdomar har inte råd att vara aktiva på fritiden: "Det leder till utanförskap"

VÄXJÖ.

Var tredje elev i årskurs 8 och nästan hälften av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet i Växjö tvingas välja bort fritidsaktiviteter för att de inte har råd med det. Det visar en ny undersökning.– Det här leder till ett utanförskap, säger Clara Gustavsson på kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun.

Av
Hans Nilsson

Hur ser de ungas situation ut i Växjö kommun? För att ta reda på det görs en lokal uppföljning av ungdomspolitiken, den så kallade luppen, i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på gymnasiet.

Växjö kommun har deltagit i den här undersökningen ett antal gånger sedan 2003. Under hösten 2018 gjordes den senaste undersökningen.

Det är inte alltid så enkelt att få eleverna att svara på såna här enkäter, men den här gången hade man förberett sig genom att göra besök på skolorna innan man genomförde undersökningen. Det gav resultat.

Svarsfrekvensen var hela 96 procent i årskurs 8 med 1 059 svarande elever och 92 procent i årskurs 2 på gymnasiet med 1 293 svarande elever.

– Det ger ju en annan tyngd åt undersökningen med så många svarande, påpekar Clara Gustavsson, verksamhetsutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun.

Clara Gustavsson redovisade resultatet av undersökningen nyligen i Araby Park Arena inför ett 30-tal personer som bland annat jobbar med ungdomar i Vi är Växjö, (VäV), där föreningar och organisationer samarbetar i projekt och aktiviteter.

En sak som är slående med undersökningen är att ganska många ungdomar i Växjö skulle vilja delta i aktiviteter på fritid, men att de väljer bort det. Orsaken är att de anser att de inte har råd.

Runt 30 procent i årskurs 8 och 40 procent i 2:an på gymnasiet svarade så i undersökningen.

– Det är det som bekymrar mig mest i den här undersökningen, det finns en väldigt stark och tydlig koppling till socioekonomiska faktorer. Dessutom är det ganska många som säger att de har svårt att ta sig till aktiviteter, säger Clara Gustavsson.

I undersökningen fick eleverna ge frisvar som låg utanför enkätens frågor. Där framgick det väldigt tydligt att gymnasieungdomarna i Växjö vill ha fler kostnadsfria aktiviteter i närheten av hemmet och flera mötesplatser.

– Det är stor efterfrågan på mötesplatser, många saknar kostnadsfria mötesplatser, konstaterar Clara Gustavsson.

Aida Baxholm på Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö var med och lyssnade på Clara Gustavssons redogörelse av undersökningen.

– Hur når vi ut till ungdomarna? Ska vi gå ut i skolorna? Vad vill ungdomarna ha? Lupp-resultatet är ett bra underlag för oss för att vi ska kunna erbjuda aktiviteter åt ungdomar som de är intresserade av att delta i, förklarar Aida Baxholm.

Publicerad 27 October 2019 00:00