Enligt förslaget ska det ske en höjning av timtaxan i zon 2 från 5 till 10 kronor per timme

Enligt förslaget ska det ske en höjning av timtaxan i zon 2 från 5 till 10 kronor per timme Foto: Hans Nilsson

Parkeringsavgifterna kan chockhöjas

VÄXJÖ.

Det kan bli dubbelt så höga parkeringsavgifter i Växjö centrum nästa år enligt ett nytt förslag. Beslut om en höjning av parkeringsavgifterna tas den 17 december i år i kommunfullmäktige.

Av
Hans Nilsson

Tekniska nämnden fick i uppdrag att se över taxorna för parkeringar i centrala Växjö. I utredningen som lämnats till tekniska nämnden finns åtgärder och förslag på nya regleringar och taxor i zon 1 och 2.

Det föreslås en höjning av timtaxan i zon 2 från 5 till 10 kronor per timme. Dagstaxan föreslås också höjas från 30 till 40 kronor per dag, och månadsbiljetten ändras från nuvarande 450 kronor per dag till 650 kronor per månad.

I parkeringshuset WTC och Drottninggatan höjs avgiften från 5 till 10 kronor per timme, för kvälls- och nattaxa, och för helgdagar.

Antalet avgiftsfria korttidsparkeringar i zon 1 minskas med hälften. Det innebär att runt 35 platser omvandlas till avgiftsbelagd p-plats.

Vid parkering på badplats blir det en extra avgift utöver parkeringsavgift med 10 kronor per timme. Möjligheter till flerdygnsparkering utökas genom att kvarteret Fabriken blir 7-dygnsparkering.

Taxetiderna förlängs för zon 1. Avgiften 18 kronor per timme förblir oförändrad. Men tiden för avgift föreslås förlängas till 09.00-21.00 måndag till lördag. Dessutom minskas antalet avgiftsfria korttidsparkeringar i zon 1 med hälften.

Den 17 december ska förslaget upp i kommunfullmäktige. De nya taxorna kan börja gälla tidigast mars 2020.

Växjö kommun gör översynen för att skapa ett effektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem. Genom att reglera parkeringsavgifterna kommer centrum blir mer tillgängligt för de som har behov av att ta bilen, anser kommunen.

Publicerad 09 November 2019 00:00